Commit Graph

2 Commits

Author SHA1 Message Date
Hugo Peixoto f97b01dd43 Configure database 2022-06-20 20:53:38 +01:00
Hugo Peixoto 46881d72bf rails new
rails new \
  --skip-action-cable \
  --skip-hotwire \
  --skip-jbuilder \
  --skip-system-test \
  -a propshaft \
  --database=postgresql .
2022-06-20 20:48:08 +01:00